04 d’octubre 2014

Terra


    Quan en algun instant 
somio deslligar-me de tu 
      per assolir l'Univers 


     Potser oblidi que ets mare 
i dels vincles vull desarrelar-me 
imaginant quimeres de llibertat


 I esperes pacient el meu retorn 
           com qui sap certament 
           que no hi ha altre camí 
                 ni cap altre final

(sa lluna, agost-2014)