21 de febrer 2016

NO ET RENDEiXiS

El meu petit homenatge 
a tots els músics rondaires 
a totes les persones que, 
tot i tenint-ho molt difícil, 
no es rendeixen mai.

06 de febrer 2016

DijOUS LLARDER

SA  RUETA
 Vull ser...

P
E
S
C
A
D
O
R
D
I
S
E
N
Y
A
D
O
R
A

ARTESÀ

C
U
I
N
E
R

ESCOMBRARIAIRE
MODEL
TRADUCTOR
        “ROCKERA”
             PAGÈS

I TU, QUÈ VOLS SER ? ...  
JO, NINA
VETERINARI
INVENTOR